Rekuperator, a ekologia?>

Rekuperatory, to integralna część, która wchodzi w skład systemu rekuperacji i siła napędowa całego systemu. Rekuperator umożliwia kontrolowanie procesu wentylacji wewnątrz domu i dopasowuje jej intensywność do potrzeb. Jest to lepsza jakość, niedostępna dla systemu wentylacji grawitacyjnej i podkreślenie ogromnej różnicy pomiędzy rekuperacją, a wentylacją w systemie grawitacyjnym. Główne znaczenie rekuperatora to zapewnienie wymiany powietrza wewnątrz pomieszczenia ze zużytego na świeże. Podsumujmy: rekuperator to centrala wentylacyjna, która wywiewa i nawiewa, służąca wymianie powietrza z odzyskiem ciepła. Ujmując to innymi słowami: pojęcia rekuperator i rekuperacja, to synonimy szybkiej i energooszczędnej wentylacji w naszym mieszkaniu.

Wiemy już, że rekuperatory umożliwiają wentylację z odzyskiem ciepła. Użycie rekuperatorów niesie za sobą również inne korzyści: odzysk ciepła na poziomie prawie 100% wymiernie przekłada się na mniejsze koszty ogrzewania mieszkania, a domu o niecałe 50%. Dlaczego? Świeże powietrze, które jest nawiewane do wnętrza jest podgrzewane powietrzem, które jest wywiewane. Układ grzewczy uzupełnia wtedy małą amplitudę temperatur między nawiewaną z anemostatów wartością.
Tags: